Molina Healthcare Là Gì

Molina Healthcare đã phục vụ nhu cầu về sức khỏe cho các gia đình và cá nhân có thu nhập thấp trong hơn 30 năm qua. Chúng tôi:

  • Là một trong những công ty chăm sóc sức khỏe nhiều kinh nghiệm nhất tại Hoa Kỳ.
  • Phục vụ hơn 1,8 triệu thành viên trên toàn Hoa Kỳ thông qua các chương trình sức khỏe được công nhận về chất lượng và được cấp phép.
  • Được công nhận là công ty dẫn đầu về Medi-Cal và Medicare trên toàn quốc.
  • Cung cấp các khoản phúc lợi và chương trình chất lượng cho chương trình sức khỏe Medi-Cal và Medicare.
  • Giúp những gia đình và cá nhân khó khăn về tài chính nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe họ cần.
  • Được các bác sĩ hướng dẫn và gia đình Molina quản lý.