Medi-Cal

Chương trình Medi-Cal của Molina Healthcare cung cấp nhiều dịch vụ y tế cho trẻ em và người lớn có thu nhập và nguồn lực giới hạn.

Tìm hiểu thêm.

 

Chào mừng thành viên mới!

Chào mừng quý vị đến với Gia Đình Molina Healthcare Chúng tôi biết sức khỏe tốt
quan trọng thế nào với quý vị và gia đình quý vị. Chúng tôi sẽ đáp ứng mọi nhu cầu
chăm sóc sức khỏe của quý vị và gia đình đủ điều kiện của quý vị. Chúng tôi muốn giúp
quý vị tận dụng tối đa chương trình sức khỏe của mình.
Nhấp vào đây để bắt đầu