Chương Trình Sống Khỏe Mạnh Với Tiểu Đường® của Molina

Chương trình này là dành cho các thành viên sống với bệnh tiểu đường. Chương trình được cung cấp miễn phí cho quý vị.

Quý vị sẽ biết:

 • Về các loại bệnh tiểu đường.
 • Về tự chăm sóc bệnh tiểu đường (kế hoạch ăn uống, bí quyết tập thể dục, thuốc trị tiểu đường và nhiều hơn nữa).
 • Cách hợp tác với nhà cung cấp chăm sóc chính của quý vị (CPC).
 • Cách hợp tác với các thành viên khác của nhóm chăm sóc sức khỏe của quý vị để kiểm soát bệnh tiểu đường.

Quý vị có thể nhận được:

 • Tài liệu hướng dẫn về tiểu đường.
 • Trợ giúp với các dịch vụ như đưa đón và đặt lịch hẹn khám.
 • Bí quyết quan trọng để chăm sóc tiểu đường.
 • Giới thiệu đến các nguồn cộng đồng.
 • Bản tin.

Thành viên đăng ký như thế nào?

Tuổi của quý vị và tiểu bang quý vị sống để xác định liệu quý vị có đủ điều kiện cho chương trình hay không. Là một thành viên, quý vị được đăng ký tự động nếu quý vị bị tiểu đường và quý vị đủ điều kiện.

 • Quý vị có thể được giới thiệu đến chương trình thông qua tự giới thiệu hoặc qua nhà cung cấp.
 • Quý vị phải đáp ứng những yêu cầu nhất định để được tham gia chương trình.
 • Quý vị là người lựa chọn tham gia chương trình này. Quý vị có thể yêu cầu rời khỏi chương trình bất cứ lúc nào.

Molina Healthcare sử dụng thông tin sau để xác nhận các thành viên cho chương trình Healthy Living with Diabetes® (Sống Khỏe Mạnh với Tiểu Đường) của Molina:

 • Yêu Cầu Bồi Thường
 • Nhà thuốc
 • Các chương trình quản lý sức khỏe khác

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Quản Lý Sức Khỏe theo số (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Họ cũng có thể cho quý vị biết về những chương trình mà quý vị mới đăng ký. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu đến hoặc yêu cầu được rời khỏi chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.