My Molina

Cổng trực tuyến của quý vị… phục vụ cả ngày lẫn đêm

My Molina là cổng trực tuyến dành cho thành viên của chúng tôi. Phần này rất dễ sử dụng và cho phép quý vị chăm sóc sức khỏe của mình trực tuyến. Quý vị có thể:

  • In Thẻ ID Thành Viên tạm thời.
  • Yêu cầu gửi cho quý vị thẻ mới nếu quý vị mất thẻ.
  • Thay đổi nhà cung cấp dịch vụ.
  • Kiểm tra về tính hội đủ điều kiện.
  • Cập nhật thông tin liên hệ.
  • Nhận lời nhắc cho dịch vụ sức khỏe mà quý vị cần.

 

Quý vị cũng có thể xem:
  • Lịch sử sử dụng dịch vụ của Molina Healthcare, như những lần thăm khám của nhà cung cấp.
  • Thông tin và tài nguyên để giúp quý vị và gia đình sống khỏe mạnh và hạnh phúc.
  • Dịch vụ dành riêng cho thành viên Molina Healthcare.

Tìm hiểu về My Molina.
Đăng ký ngay

Việc này rất đơn giản. Chỉ cần làm theo những bước đơn giản sau:
Bước 1: Vào My Molina (MiMolina.com en Espanol)
Bước 2: Nhập số ID Thành Viên (hoặc số an sinh xã hội), ngày sinh và mã zip của quý vị
Bước 3: Nhập địa chỉ email
Bước 4: Tạo mật khẩu
Bước 5: Bây giờ, quý vị đã sẵn sàng đăng nhập và sử dụng MyMolina.com!

Quên mật khẩu?

Nhấp vào “Quên mật khẩu” và thực hiện các bước để đặt lại mật khẩu.