Chương Trình Chăm Sóc của Quý Vị

Chúng tôi muốn dành cho quý vị dịch vụ chăm sóc tốt

Molina Healthcare hợp tác với các nhà cung cấp của chúng tôi để cung cấp cho quý vị dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt. Chúng tôi xem xét phúc lợi thành viên của quý vị và lựa chọn dịch vụ chăm sóc dựa trên nhu cầu của quý vị. Chúng tôi muốn quý vị biết rằng:

 • Chúng tôi không trả thưởng cho nhà cung cấp để họ từ chối việc chăm sóc.
 • Chúng tôi không trả thưởng cho nhân viên hoặc người khác để họ từ chối việc chăm sóc hoặc chăm sóc kém chất lượng hơn.
 • Chúng tôi không trả thêm tiền cho nhà cung cấp hoặc nhân viên của mình để họ từ chối xét nghiệm hoặc điều trị mà quý vị cần để cải thiện sức khỏe hoặc sống khỏe mạnh.
 •  
  Nếu quý vị có lo ngại về dịch vụ chăm sóc sức khỏe, hãy gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621/TTY/TDD (800) 479-3310.

  • Nhân viên của chúng tôi luôn túc trực nhận cuộc gọi từ Thứ Hai đến Thứ Sáu (trừ ngày nghỉ) từ 7h sáng - 7h tối. Nếu quý vị gọi đến sau 7h tối hoặc cuối tuần, quý vị sẽ được chuyển đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng và nhân viên ở đó có thể giúp quý vị.
  • Quý vị có thể trao đổi với điều dưỡng về các lựa chọn chăm sóc sức khỏe và nhận dịch vụ chăm sóc qua Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng của chúng tôi.
  • Nhân viên biết song ngữ hoặc thông dịch viên luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên.

   

  Chăm Sóc Chính

  Gặp nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) của quý vị để khám sức khỏe tổng quát. Nhiều người đợi đến khi ốm nặng mới đến gặp nhà cung cấp. Quý vị không cần phải đợi đến khi đó. Đảm bảo quý vị lên lịch khám sức khỏe tổng quát trước khi quý vị bị ốm. Điều này sẽ giúp quý vị và con quý vị luôn khỏe mạnh.

  Chăm Sóc Chuyên Khoa

  Nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc chính (PCP) có thể xử lý hầu hết các nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Quý vị có thể cần gặp nhà cung cấp khác được đào tạo chuyên sâu nếu gặp những vấn đề đặc biệt như gãy xương hoặc bệnh tim. Nhà cung cấp này được gọi là bác sĩ chuyên khoa. Nếu các thành viên cần gặp bác sĩ chuyên khoa, PCP sẽ đảm bảo họ gặp được bác sĩ phù hợp và có thể giúp họ đặt lịch thăm khám nhanh hơn.

  Chăm Sóc Ngoài Khu Vực

  Nếu quý vị không thuộc khu vực dịch vụ của Molina Healthcare và cần chăm sóc khẩn cấp, hãy đến phòng cấp cứu gần nhất để được chăm sóc. Vui lòng liên hệ với Molina Healthcare trong vòng 24 giờ hoặc trong thời gian phù hợp về mặt y khoa để được chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu. Gọi miễn cước đến (888) 665-4621. Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy gọi đến đường dây TTY riêng miễn phí của chúng tôi theo số (800) 479-3310. Khi quý vị nằm ngoài khu vực dịch vụ của Molina Healthcare, chỉ dịch vụ chăm sóc khẩn cấp hoặc cấp cứu được đài thọ. Không dịch vụ nào được đài thọ bên ngoài Hoa Kỳ, ngoại trừ các dịch vụ cấp cứu yêu cầu nhập viện tại Canada hoặc Mexico.

  Dịch Vụ Ngoài Mạng Lưới

  Nếu nhà cung cấp Molina Healthcare không thể cung cấp cho thành viên các dịch vụ cần thiết và được đài thọ, Molina Healthcare phải đài thọ các dịch vụ thông qua nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Chi phí cho các thành viên không được vượt quá mức mà nhà cung cấp thuộc mạng lưới của Molina Healthcare cung cấp. Việc này phải được thực hiện nhanh chóng với điều kiện Molina Healthcare không thể cung cấp dịch vụ.

  Chăm Sóc Sau Giờ Làm Việc

  Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp sẽ được cung cấp khi quý vị nằm trong hoặc ngoài khu vực dịch vụ của Molina Healthcare. Tuy nhiên, không dịch vụ nào được đài thọ bên ngoài Hoa Kỳ, ngoại trừ các dịch vụ cấp cứu yêu cầu nhập viện tại Canada hoặc Mexico. Dịch vụ chăm sóc khẩn cấp là những dịch vụ cần thiết để tránh làm cho sức khỏe của một người trở nên tồi tệ hơn khi bị thương tích hoặc có bệnh trạng không lường trước được. Quý vị có quyền sử dụng dịch vụ thông dịch miễn phí để giúp quý vị nhận được dịch vụ chăm sóc sau giờ làm việc. Gọi miễn cước đến (888) 665-4621.

  Đôi khi, quý vị hoặc con quý vị bị ốm sau giờ làm việc. Nếu có thể, quý vị hãy đợi đến ngày hôm sau khi văn phòng bác sĩ mở cửa, quý vị cũng có thể gọi đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng theo số miễn cước (888) 275-8750. Các điều dưỡng của chúng tôi có thể giúp quý vị vào bất cứ khi nào, cả ngày lẫn đêm. Họ sẽ cho quý vị biết quý vị nên làm gì hoặc nên đến đâu để thăm khám. Quý vị cũng có thể hỏi PCP của mình về tên của trung tâm chăm sóc khẩn cấp mà quý vị sẽ sử dụng trong những trường hợp này. Tốt nhất quý vị nên tìm hiểu trước. Hỏi bác sĩ tên của trung tâm chăm sóc khẩn cấp và tên của bệnh viện mà quý vị sẽ sử dụng.

  Dịch Vụ Cấp Cứu

  Dịch vụ cấp cứu làm việc hai mươi tư (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần để phục vụ các thành viên Molina Healthcare.

  Dịch vụ cấp cứu là dịch vụ y tế cần thiết để đánh giá hoặc ổn định một tình trạng y khoa khẩn cấp, là tình trạng y khoa hoặc y khoa tâm thần có các triệu chứng cấp tính và nghiêm trọng (bao gồm cả đau nghiêm trọng). Nếu không được chú ý về y khoa ngay, có thể dẫn đến những tình trạng sau:

  • Đưa sức khỏe của bệnh nhân vào tình trạng nguy hiểm nghiêm trọng.
  • Tổn thương nghiêm trọng đến các chức năng của cơ thể.
  • Rối loạn chức năng nghiêm trọng tại các cơ quan hoặc bộ phận của cơ thể.

   

  Dịch vụ cấp cứu cũng bao gồm liệu pháp thuốc tránh thai khẩn cấp.

  Dịch vụ cấp cứu bao gồm các dịch vụ chăm sóc khẩn cấp không thể trì hoãn để tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do thương tích hoặc bệnh trạng không thể lường trước.

  Nếu quý vị nghĩ quý vị cần cấp cứu:

  • Hãy gọi 911 ngay.
  • Đi tới bệnh viện hoặc phòng cấp cứu gần nhất.

   

  Khi quý vị đi cấp cứu (ER), hãy mang theo Thẻ ID Thành Viên Molina Healthcare.

  Nếu quý vị không chắc chắn liệu quý vị có cần dịch vụ cấp cứu hay không, hãy gọi cho PCP của quý vị hoặc gọi đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng 24 giờ của chúng tôi theo số (888) 275-8750. Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng được phục vụ bởi các điều dưỡng được chọn (RNs). Quý vị có thể gọi đến Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần.

  Phòng cấp cứu của bệnh viện chỉ dành cho các ca cấp cứu thực sự. Đây không phải là địa điểm phù hợp để nhận dịch vụ chăm sóc không phải cấp cứu. Họ thường rất bận và phải chăm sóc những người nguy hiểm đến tính mạng trước tiên. Vui lòng không đến phòng cấp cứu của bệnh viện nếu tình trạng của quý vị không phải là cấp cứu.

  Ý Kiến Thứ Hai

  Những thành viên không đồng ý với chương trình chăm sóc của một nhà cung cấp có quyền sử dụng ý kiến thứ hai của nhà cung cấp Molina Healthcare khác hoặc của một nhà cung cấp ngoài mạng lưới. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí đối với thành viên.

  Trợ Giúp Ngôn Ngữ

  Thành viên có quyền sử dụng thông dịch viên. Dịch vụ này hoàn toàn miễn phí. Các thành viên nên cho nhân viên văn phòng biết nếu họ muốn trao đổi bằng ngôn ngữ riêng của mình. Họ có thể gọi đến Dịch Vụ Thành Viên để được trợ giúp theo số (888) 665-4621/TTY/TDD (800) 479-3310.