Bridge2Access (Dịch vụ Trợ Năng Cho Người Khuyết Tật & Người Cao Tuổi)

Những khoản được đài thọ

Sức khỏe và hạnh phúc là điều quan trọng đối với cả người bình thường và người khuyết tật hay hoặc bị hạn chế về hoạt động. Chương trình Bridge2Access của Molina Healthcare sẽ giúp cải thiện việc sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho tất cả thành viên. Sau đây là một số dịch vụ chúng tôi cung cấp cho thành viên của mình:

Pavani
Dịch vụ Bridge2Access Cách sử dụng
Tìm nhà cung cấp đáp ứng nhu cầu sử dụng của bạn
 • Thư mục trực tuyến và dạng viết tay có chỉ báo sử dụng
 • Hỗ trợ các dịch vụ thành viên để tìm nhà cung cấp phù hợp
Để tìm nhà cung cấp Molina Healthcare phù hợp gần chỗ quý vị, vào Tìm Nhà Cung Cấp hoặc gọi Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621. 
 • Cải thiện lối đi lại tại Phòng Khám Molina Medical
  • Bàn khám có thể điều chỉnh chiều cao
  • Cân xe lăn
  • Thiết bị trợ thính
  • Tài liệu tại chỗ ở định dạng khác
Tìm Phòng Khám Molina Medical gần chỗ quý vị
 • Tiếp Cận Giao Tiếp Tốt Hơn
  • Miễn phí thông dịch viên ngôn ngữ ký hiệu và ngoại ngữ.
  • Tài liệu ở định dạng khác (Bản In Khổ Lớn, In Chữ Braille và Bản Âm Thanh, v.v.)
Để yêu cầu thông dịch viên cho cuộc hẹn với bác sĩ của quý vị, hãy gọi (888) 665-4621; TTY (800) 479-3310. Để nhận thông tin và tài liệu giáo dục sức khỏe khác ở định dạng khác. Gọi (888) 665-4621; TTY (800) 479-3310 để biết bất kỳ tài liệu hoặc định dạng nào khác không được liệt kê.
 • Nhóm Chăm Sóc Kết Hợp
  • Cho phép quý vị quản lý sức khỏe của mình
  • Giúp quý vị di chuyển từ bệnh viện về nhà
  • Phối hợp các dịch vụ với các cơ quan khác
  • Chăm sóc quý vị tại nhà
Gọi trực tiếp cho Hướng Dẫn Viên Chuyển Đổi Quản Lý Chăm Sóc. Để được chuyển sang Quản Lý Ca, hãy gọi Dịch Vụ Thành Viên (888) 665-4621; TTY (800) 479-3310
 • Dịch vụ vận chuyển, bao gồm cả dịch vụ xe buýt của Molina Healthcare tại một số khu vực
Gọi (888) 665-4621; TTY (800) 479-3310 và yêu cầu trợ giúp dịch vụ vận chuyển
 • Kết nối Bridge2Access
  • Giúp quý vị kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe của mình
  • Luôn cập nhật cho quý vị các dịch vụ sử dụng hiện có
  • Kết nối với một trong các đối tác cộng đồng của chúng tôi để:
   • Nghỉ ngơi tại nhà
   • Ủng hộ tích cực
   • Hỗ trợ ngang hàng
Gọi (877) MOLINA7/(877) 665-4627
VP (562) 283-6100 hoặc Email: bridge2access@molinahealthcare.com
 • Ủy Ban Tư Vấn Toàn Liên Bang Bridge2Access và Ủy Ban Tham Gia Thành Viên Địa Phương:
  • Giúp chúng tôi cải thiện dịch vụ chăm sóc sức khỏe – Tham gia ngay hôm nay!
Gọi (877) MOLINA7/(877) 665-4627
VP (562) 283-6100 hoặc
Email: bridge2access@molinahealthcare.com

 

Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người khuyết tật là điều rất quan trọng. Vào năm 2009, Molina đã thành lập Ủy Ban Cố Vấn Toàn Liên Bang Bridge2Access (B2A). Sự hỗ trợ từ người ủng hộ, tổ chức cộng đồng và thành viên đã giúp chúng tôi rất nhiều. Khi chuẩn bị cho Sáng Kiến Phối Hợp Chăm Sóc (CCI) và các chương trình hỗ trợ và dịch vụ Chăm Sóc Có Quản Lý Lâu Dài, chúng tôi đã hợp tác với các chương trình được ký hợp đồng khác trong hạt để phát triển các nhóm cố vấn rộng lớn hơn.
Dưới đây là nội dung và biên bản các cuộc họp đã qua. Nếu quý vị muốn xem biên bản/nội dung họp từ các cuộc họp khác hoặc muốn tham gia ủy ban, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại: bridge2access@molinahealthcare.com.
 
Ủy Ban Cố Vấn CCI tại Inland Empire
Ủy Ban Cố Vấn CCI tại San Diego

Ủy Ban Cố Vấn Bridge2Access Toàn Liên Bang

Chúng tôi khuyến khích quý vị gọi điện hoặc vào website của đối tác cộng đồng của chúng tôi được liệt kê bên dưới. Nếu tài nguyên mà quý vị cần không được liệt kê, hãy quay số “211” từ điện thoại di động hoặc điện thoại nhà riêng. Cuộc gọi sẽ được chuyển đến một chuyên gia giới thiệu trong vùng của quý vị. 211 túc trực 24 giờ/ngày, 7 ngày/tuần và có thể giúp quý vị tìm được nhiều thông tin cần thiết hoặc các dịch vụ nhân sinh và y tế. Quý vị cũng có thể vào website của họ tại www.211.org.     

HẠT SACRAMENTO

Đối Tác Cộng Đồng Các Dịch Vụ Được Cung Cấp Website
Resources for Independent Living (RIL)
420 I Street, Level B: Suite 3
Sacramento, CA 95814
(916) 446-3074
Cho phép người khuyết tật & người cao tuổi sống độc lập thông qua các dịch vụ hỗ trợ ngang hàng, thông tin & giới thiệu, hỗ trợ gia cư, đào tạo kỹ năng sống độc lập, ủng hộ tích cực và hỗ trợ cá nhân www.ril-sacramento.org/
Area 4 on Aging
2260 Park Towne Circle
Sacramento, CA  95825
(916) 486-1876

 

Giúp người già sống độc lập thông qua các chương trình sức khỏe, hỗ trợ của nhân viên chăm sóc, cố vấn bảo hiểm y tế, sửa sang nhà cửa và hơn thế nữa! www.a4aa.com/
Alternatives for Seniors
(888) WE-ASSIST
(888) 932-7747
Thông tin và giới thiệu về nhà ở và các dịch vụ khác dành cho người cao tuổi

 

www.AlternativesforSeniors.com
IHSS Public Authority
3700 Branch Center Road, Suite A Sacramento, CA 95827
(916) 874-2888
Xác định tính hội đủ điều kiện đối với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc và khách hàng www.sacpros.org
Tìm kiếm “Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia”
NorCal Services for Deaf & Hard of Hearing
4708 Roseville Road, Suite 111
North Highlands, CA 95660
(916) 349-7500
Ủng hộ tích cực, hỗ trợ giao tiếp, giáo dục, thông tin & giới thiệu, cố vấn ngang hàng cho khách hàng bị khiếm thính hoặc khó nghe www.norcalcenter.org
Meals on Wheels
847 F Street
W Sacramento, CA 95605
(916) 444-9533
Dịch Vụ Dinh Dưỡng dành cho người cao tuổi và người khuyết tật www.mowsacramento.org

 

 

HẠT SAN BERNARDINO

Đối Tác Cộng Đồng Các Dịch Vụ Được Cung Cấp Website
Rolling Start ILC
570 West Fourth Street, Suite 103
San Bernardino, CA 92401
(909) 884-2129
Cho phép người khuyết tật & người cao tuổi sống độc lập thông qua các dịch vụ hỗ trợ ngang hàng, thông tin & giới thiệu, hỗ trợ gia cư, đào tạo kỹ năng sống độc lập, ủng hộ tích cực và hỗ trợ cá nhân www.rollingstart.com
Blindness Support Services
3696 Beatty Drive, Suite A Riverside, CA 92506

(951) 341-9244

Phát triển và thực hiện các biện pháp mới nhằm đạt được tính tự lập và độc lập cho người mù và những cư dân khiếm thị tại Nam California http://blindnesssupport.com/
Center on Deafness, Inland Empire (CODIE)
3576 Arlington Avenue,
Riverside, CA 92506 (951) 275-500 
Chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống qua việc ủng hộ tích cực, hỗ trợ ngang hàng, giáo dục và đào tạo cho người khiếm thính, khó nghe và gia đình họ

 

www.codie.org
Department of Aging & Adult Services
686 E. Mill St.,
2nd Floor San Bernardino,
CA 92415
(909) 891-3900
Chuyên trợ giúp người cao tuổi và người gặp rủi ro cải thiện hoặc duy trì lựa chọn, sự độc lập và chất lượng cuộc sống. Hoạt động của sở nhằm mục đích đảm bảo người cao tuổi và người lớn bị khuyết tật có quyền sống tốt trong môi trường ít bị giới hạn nhất http://hss.sbcounty.gov/daas/
Alternatives for Seniors
(888) WE-ASSIST
(888) 932-7747
Thông tin và giới thiệu về nhà ở và các dịch vụ khác dành cho người cao tuổi www.AlternativesforSeniors.com
Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia
(877) 800-4544
Xác định tính hội đủ điều kiện đối với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc và khách hàng http://hss.sbcounty.gov/daas/

Tìm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia

Home Delivered Meals
(951) 342-3057 hoặc
Dept. of Aging & Adult Svcs. (DAAS)
Dịch vụ dinh dưỡng dành cho người cao tuổi và người khuyết tật www.FSACA.org
hoặc
http://hss.sbcounty.gov/daas/
Resources/nutrition.aspx

 

HẠT RIVERSIDE

Đối Tác Cộng Đồng Các Dịch Vụ Được Cung Cấp Website
Community Access Center
6848 Magnolia Center Avenue, Suite 150 Riverside, CA 92506
(951) 274-0358
Cho phép người khuyết tật & người cao tuổi sống độc lập thông qua các dịch vụ hỗ trợ ngang hàng, thông tin & giới thiệu, hỗ trợ gia cư, đào tạo kỹ năng sống độc lập, ủng hộ tích cực và hỗ trợ cá nhân
Blindness Support Services
3696 Beatty Drive, Suite A Riverside, CA 92506 (951) 341-9244
Phát triển và thực hiện các biện pháp mới nhằm đạt được tính tự lập và độc lập cho người mù và những cư dân khiếm thị tại Nam California http://blindnesssupport.com/
Center on Deafness, Inland Empire (CODIE)
3576 Arlington Avenue,
Riverside, CA 92506 (951) 275-5000

Chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống qua việc ủng hộ tích cực, hỗ trợ ngang hàng, giáo dục và đào tạo cho người khiếm thính, khó nghe và gia đình họ

www.codie.org
Riverside County Office on Aging
6296 River Crest Drive, Suite K
Riverside, CA 92507
(951) 867-3800 or
(800) 510-2020
“Nhân Phẩm Người Già” (Aging with Dignity) là giá trị cốt lõi của họ. RCOC cung cấp các chương trình ủng hộ tích cực, thông tin & giới thiệu, sống khỏe, giáo dục và nhiều hơn nữa http://www.rcaging.org/
Alternatives for Seniors
(888) WE-ASSIST
(888) 932-7747
Thông tin và giới thiệu về nhà ở và các dịch vụ khác dành cho người cao tuổi www.AlternativesforSeniors.com
In Home Support Services
(888) 960-4477
Xác định tính hội đủ điều kiện đối với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc và khách hàng http://dpss.co.riverside.ca.us

Tìm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia

Meals on Wheels
Thành phố Riverside
Hạt Riverside:
Cung cấp dịch vụ dinh dưỡng cho người cao tuổi và người khuyết tật www.riversidemealsonwheels.org
hoặc www.rcaging.org

 

HẠT SAN DIEGO

Đối Tác Cộng Đồng Các Dịch Vụ Được Cung Cấp Website
Access to Independence
8885 Rio San Diego Drive, Suite 131 San Diego, CA 92108
(619) 293-3500 Voice
(619) 293-7757 TTY
Cho phép người khuyết tật & người cao tuổi sống độc lập thông qua các dịch vụ hỗ trợ ngang hàng, thông tin & giới thiệu, hỗ trợ gia cư, đào tạo kỹ năng sống độc lập, ủng hộ tích cực và hỗ trợ cá nhân http://accesstoindependence.org/
Deaf Community Services of San Diego
3930 Fourth Avenue, Suite 300
San Diego, CA 92103 (619) 398-2441

Chuyên cải thiện chất lượng cuộc sống qua việc ủng hộ tích cực, hỗ trợ ngang hàng, giáo dục và đào tạo cho người khiếm thính, khó nghe và gia đình họ

http://www.deafcommunityservices.org/
Aging and Independent Services (AIS)
5560 Overland Avenue
San Diego, CA 92123
(800) 510-2020
Cung cấp dịch vụ cho người già, người khuyết tật và các thành viên gia đình của họ, để giúp khách hàng luôn an toàn trong ngôi nhà của mình, tăng cường sức khỏe và sống năng động www.sdcounty.ca.gov
Tìm kiếm “AIS”
Alternatives for Seniors
(888) WE-ASSIST
(888) 932-7747
Thông tin và giới thiệu về nhà ở và các dịch vụ khác dành cho người cao tuổi www.AlternativesforSeniors.com
In Home Support Services
5560 Overland Avenue
San Diego, CA 92123
(800) 510-2020
Xác định tính hội đủ điều kiện đối với Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia và cung cấp hỗ trợ cho nhân viên chăm sóc và khách hàng http://www.sdcounty.ca.gov/hhsa/index.html

Tìm Dịch Vụ Hỗ Trợ Tại Gia

Consumer Center for Health Education & Advocacy
1764 San Diego Avenue, Suite 200 San Diego, CA
(877) 734-3258
(877) 735-2929 TTY
Giúp mọi người hiểu cách kiểm soát việc chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần; ủng hộ tích cực và thông tin & giới thiệu www.healthconsumer.org
Meals on Wheels
2254 San Diego Avenue San Diego, CA 92110
(619) 260-6110
(800) 573-6467
Cung cấp dịch vụ dinh dưỡng cho người cao tuổi và người khuyết tật www.meals-on-wheels.org

 

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên
Hướng dẫn cung cấp những điều quý vị cần biết về Chương Trình Chăm Sóc Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây.