Bản Tin Quản Lý Chăm Sóc Sức Khỏe

Quý vị đang sống chung với bệnh tật?

Nếu quý vị đang chung với bệnh tật, những bản tin này sẽ giúp quý vị tự chăm sóc bản thân hàng ngày và sống khỏe mạnh.

Bản Tin Về Bệnh Suyễn/COPD

Phiên Bản Tiếng Anh

Mùa hè 2017

Mùa Thu 2015

Mùa Thu 2014
 

Bản Tin Về Tiểu Đường

Phiên Bản Tiếng Anh

Mùa hè 2017

Mùa Thu 2015

Mùa Thu 2014

​​​​