Hỏi RD

Hỏi chuyên gia dinh dưỡng được chọn của chúng tôi để biết chế độ ăn uống lành mạnh

Chuyên gia dinh dưỡng được chọn của Molina Healthcare có thể trả lời mọi câu hỏi của quý vị về chế độ ăn uống lành mạnh dành cho quý vị và gia đình. Điền vào biểu mẫu dưới đây. Chúng tôi sẽ trả lời quý vị trong vòng ba ngày làm việc.

Chuyên gia dinh dưỡng được chọn ("Registered Dietician" - RD) là gì? RD:
  • Là một chuyên gia về dinh dưỡng.
  • Có ít nhất năm năm học về dinh dưỡng.
  • Có thể cho quý vị biết thông tin thực tế về các bữa ăn cân bằng, vitamin và giảm cân.
  •