Cảm ơn quý vị đã chọn Molina Healthcare

Quý vị đã đăng ký gia nhập gia đình Molina Healthcare. Đây là những việc tiếp theo.

  • Quý vị phải chờ khoảng bốn mươi lăm (45) ngày trước khi trở thành thành viên của Molina Healthcare.
  • Molina Healthcare sẽ gửi cho quý vị Gói Chào Mừng Thành Viên và Thẻ Chứng Minh (ID) Thành Viên trong vòng 7 ngày theo lịch sau khi quý vị đăng ký chương trình. (Thẻ ID Thành Viên và Gói Chào Mừng Thành Viên được gửi trong hai thư).

Bây giờ quý vị có thể làm gì

  • Vào Thành Viên để tìm hiểu thêm về nhiều chương trình và dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị và gia đình quý vị.
  • Tìm hiểu thêm về My Molina. Đây là cổng thành viên của chúng tôi, nơi quý vị có thể quản lý trực tuyến dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  • Xem Sống Khỏe Mạnh để biết thông tin và mẹo về cách giữ gìn sức khỏe cho gia đình quý vị.