Nhân viên Molina Healthcare sẽ giúp phối hợp sự chăm sóc của quý vị

Sống với các vấn đề sức khỏe và quản lý chúng có thể khó khăn. Chúng tôi cung cấp dịch vụ và chương trình đặc biệt cho các thành viên cần thêm trợ giúp về một vấn đề sức khỏe. Những thành viên kiểu này có thể là người trưởng thành hoặc trẻ nhỏ nào đang nhận các dịch vụ sức khỏe cho một vấn đề sức khỏe hiện thời. Các chương trình được cung cấp miễn phí cho quý vị.

Nhân viên của Molina Healthcare có thể giúp quý vị:

 • Tiếp cận các dịch vụ mà quý vị đủ điều kiện để nhận.
 • Bố trí các buổi hẹn khám và xét nghiệm.
 • Bố trí phương tiện đưa đón.
 • Xác định bất kỳ sự thiếu sót nào trong các nhu cầu chăm sóc hoặc chăm sóc sức khỏe.
 • Tiếp cận các nguồn lực để giúp quý vị về các nhu cầu chăm sóc sức khỏe đặc biệt và/hoặc giúp người chăm sóc của quý vị đương đầu với căng thẳng thường ngày.
 • Phối hợp di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Điều này có thể bao gồm việc xuất viện.
 • Đánh giá điều kiện cho các dịch vụ và hỗ trợ chăm sóc lâu dài.
 • Kết nối với các tài nguyên cộng đồng.
 • Tìm các dịch vụ có thể không phải là phúc lợi. Điều này bao gồm các chương trình dịch vụ xã hội và cộng đồng như vật lý trị liệu với những chuyên gia hoặc "Bữa Ăn trên Xe Lăn".
 • Bố trí các dịch vụ với nhà cung cấp chăm sóc chính (CPC), các thành viên gia đình, người chăm sóc và bất cứ nhà cung cấp được xác định nào khác.

 

Thành viên đăng ký như thế nào?

Chương trình Quản Lý Ca là chương trình tham gia tình nguyện nhưng thành viên phải đáp ứng những yêu cầu nhất định. Quý vị cũng có thể được giới thiệu tới một trong những chương trình này thông qua:

 • Giới thiệu đến nhà cung cấp
 • Tự giới thiệu

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Quản Lý Sức Khỏe theo số (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Họ cũng có thể cho quý vị biết về những chương trình mà quý vị mới đăng ký. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu đến hoặc yêu cầu được rời khỏi chương trình.