Chương Trình Dành Cho Phụ Mang Thai Motherhood Matters®

Molina Healthcare có một chương trình đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai. Chương trình này đảm bảo phụ nữ nhận được sự hướng dẫn và các dịch vụ cần thiết để mang thai khỏe mạnh.

Tùy thuộc vào nhu cầu của quý vị, các dịch vụ sau có thể được cung cấp:

  • Tư vấn qua điện thoại.
  • Sách hướng dẫn hoặc các nguồn khác.
  • Phối hợp với các dịch vụ xã hội.
  • Các dịch vụ quản lý ca bởi một điều dưỡng.

Nếu quý vị mang thai:

  • Gặp nhà cung cấp khi quý vị lần đầu phát hiện rằng quý vị đang có em bé.
  • Đừng bỏ lỡ các buổi hẹn với nhà cung cấp của quý vị để chăm sóc tiền sản.
  • Buổi hẹn với nhà cung cấp sẽ giúp quý vị biết con quý vị đang phát triển như thế nào. Họ có thể giúp quý vị chuẩn bị sẵn sàng đón con mình chào đời.
  • Nhà cung cấp của quý vị sẽ có thể theo dõi bất kỳ vấn đề nào nảy sinh khi con quý vị đang phát triển. Chúng tôi muốn quý vị mang thai khỏe mạnh và có một đứa con khỏe mạnh.

Là một phần của chương trình, quý vị cũng sẽ biết cách để luôn khỏe mạnh sau thời kỳ mang thai.

Thành viên đăng ký như thế nào?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Quản Lý Sức Khỏe theo số (866) 891-2320 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu hoặc đăng ký vào một chương trình.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.