Sức Khỏe và Hạnh Phúc

Những chương trình và dịch vụ này cung cấp cho quý vị thông tin về cách để luôn khỏe mạnh. Một số thông tin bao gồm:

 • Bản tin thành viên được gửi cho quý vị ít nhất hai lần một năm. Bản tin bao gồm thông tin về các sự kiện sắp diễn ra, quyền lợi của thành viên, bí quyết để luôn khỏe mạnh và các thông tin quan trọng khác.
 • Thẻ nhắc nhở hoặc cuộc gọi điện thoại khi đến lúc gặp nhà cung cấp của quý vị. Cuộc hẹn này có thể là khám sức khỏe tổng quát, chủng ngừa, sàng lọc chì và sức khỏe phụ nữ (xét nghiệm pap hoặc chụp quang tuyến vú).
 • Thông tin và tài nguyên về các dịch vụ khác có thể giúp quý vị luôn khỏe mạnh.
  Những người này bao gồm:
  • Bỏ thuốc lá
  • Kiểm soát cân nặng
  • Mang thai/Kế hoạch hóa gia đình
 • Tài liệu Hướng Dẫn Sức Khỏe về nhiều đề tài. Thành viên của chúng tôi có thể yêu cầu các thông tin bằng cách:
  • Hỏi nhà cung cấp
  • Gọi tới Dịch Vụ Thành Viên

Thành viên đăng ký như thế nào?

Có nhiều cách để thành viên có thể đăng ký nhưng có những yêu cầu nhất định mà quý vị phải đáp ứng. Quý vị có thể:

 • Được giới thiệu thới một chương trình hoặc dịch vụ.
 • Quý vị có thể đăng ký thông qua nhà cung cấp.
 • Quý vị có thể tự giới thiệu vào một chương trình.

Tôi liên hệ với ai để biết thêm thông tin?

Vui lòng gọi đến Văn Phòng Hướng Dẫn Sức Khỏe theo số (866) 472-9483 (TTY/TDD: 7-1-1). Nhân viên của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị thêm thông tin. Quý vị cũng có thể yêu cầu được giới thiệu hoặc đăng ký vào một chương trình.