Vận Chuyển

Dịch vụ vận chuyển cấp cứu, vận chuyển y tế không khẩn cấp và vận chuyển phi y tế không khẩn cấp được đài thọ theo Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal.

Tìm hiểu thêm.

Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng

Thành viên cần tư vấn chăm sóc sức khỏe có thể gọi tới Đường Dây Tư Vấn Điều Dưỡng của chúng tôi bất kể thời gian nào, dù ngày hay đêm.

Tìm hiểu thêm.

Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ

Quý vị có thể đến thăm khám ở các bác sĩ OB/GYN trong mạng lưới Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) và nhận dịch vụ Bà Đỡ Điều Dưỡng Được Chứng Nhận ("Certified Nurse Midwife" - CNM) ngoài chương trình.

Tìm hiểu thêm.

Bridge2Access (Dịch vụ Trợ Năng Cho Người Khuyết Tật & Người Cao Tuổi)

Chương trình Bridge2Access của Molina Healthcare giúp các thành viên bị khuyết tật hoặc hạn chế về hoạt động nhận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe dễ dàng hơn.