Thuốc Theo Toa

Những khoản được đài thọ

Thuốc theo toa được đài thọ khi:

 • Thuốc được kê bởi nhà cung cấp của quý vị hoặc bác sĩ khác chữa trị cho quý vị hoặc con quý vị và thuốc được nêu trong Danh Sách Thuốc (Dược Liễn) của Molina Healthcare.
  • Dược Liễn là danh sách các thuốc được chấp thuận của Molina Healthcare mà bác sĩ có thể kê cho quý vị.
 • Các thuốc này được kê hoặc cấp khi quý vị nằm ở phòng cấp cứu hoặc bệnh viện.
 • Các thuốc này được cấp khi quý vị ở nhà nghỉ dưỡng, nhà điều dưỡng hoặc bệnh viện phục hồi và được kê bởi một bác sĩ chương trình cho dịch vụ được đài thọ. Quý vị có thể nhận thuốc qua nhà thuốc thuộc Mạng Lưới Nhà Thuốc Molina Healthcare.
 • Các thuốc này được kê bởi bác sĩ kế hoạch hóa gia đình hoặc nhà cung cấp khác có dịch vụ không cần phải có sự chấp thuận.

Thuốc Gốc

Thuốc gốc có thành phần tương tự như thuốc biệt dược. Để được FDA (chính phủ) chấp thuận, thuốc gốc phải có thành phần hoạt chất, dược lực và liều lượng (công thức) tương tự như biệt dược.

 • Nếu bác sĩ của quý vị kê một loại biệt dược trong khi sẵn có một loại thuốc gốc, Molina Healthcare sẽ đài thọ thuốc gốc. Nếu bác sĩ cho rằng quý vị phải dùng biệt dược thay vì thuốc gốc, vị bác sĩ đó phải gửi một yêu cầu ủy quyền trước tới Phòng Dược Phẩm của Molina Healthcare.

Hướng Dẫn Dịch Vụ Hội Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare.Hãy đọc ở đây.

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Gọi tới Dịch Vụ Hội Viên theo số (888) 665-4621, từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 7h sáng - 7h tối, nếu:

 • Quý vị cần hỏi về một loại thuốc.
 • Quý vị gặp rắc rối khi nhận thuốc kê toa được cấp tại nhà thuốc. (Vui lòng không thanh toán thuốc kê toa).
  • Thuốc kê toa được đài thọ tại tất cả các nhà thuốc đã ký hợp đồng của Molina Healthcare trong bang California. Thuốc kê toa chỉ được đài thọ ngoài bang California (ngoài khu vực) đối với các dịch vụ cấp cứu hoặc khẩn cấp.
 • Quý vị cần một phiên dịch viên để giao tiếp với nhà thuốc về việc nhận thuốc.
 • Khi quý vị phải cấp cứu và cần thuốc, Molina Healthcare sẽ cung cấp thuốc cho quý vị trong tối đa 72 giờ.
  •  

Nếu quý vị bị khiếm thính hoặc khó nghe, hãy gọi cho đường dây TTY của chúng tôi theo số (800) 479-3310 hoặc liên hệ với chúng tôi qua California Relay Service (Dịch Vụ Chuyển Tiếp California) bằng cách quay số 7-1-1.

Tìm Nhà Thuốc
Xem Dược Liễn Medi-Cal của Molina Healthcare .