Các Dịch Vụ Chăm Sóc Sức Khỏe Phụ Nữ

Những khoản được đài thọ

Quý vị có thể đến thăm khám ở bất kỳ bác sĩ OB/GYN nào trong mạng lưới Bác Sĩ Chăm Sóc Chính (PCP) của mình và nhận dịch vụ Bà Đỡ Điều Dưỡng Được Chứng Nhận ("Certified Nurse Midwife" - CNM) ngoài chương trình mà không cần giấy ủy quyền.

Quý vị có thể đến thăm khám ở các nhà cung cấp đủ điều kiện theo lựa chọn của mình đối với các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Quý vị không cần giấy giới thiệu của PCP. Chương trình này có thể bao gồm các dịch vụ như:

  • Thử thai
  • Tránh thai
  • Triệt sản
  • Quý vị cũng có thể làm xét nghiệm pap và chụp X quang tuyến vú mà không cần giấy ủy quyền

Hướng Dẫn Dịch Vụ Thành Viên

Hướng dẫn chỉ cho quý vị những điều quý vị cần biết về Chương Trình Sức Khỏe Medi-Cal của Molina Healthcare. Đọc tại đây

Các thành viên nhận sự chăm sóc như thế nào?

Vui lòng gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621 để tìm hiểu thêm về dịch vụ này hoặc để xin giấy giới thiệu.​

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.