Nhận dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần

Là thành viên của Molina Healthcare, quý vị được quyền tiếp cận một mạng lưới rộng lớn các nhà cung cấp và bệnh viện mang đến các dịch vụ chăm sóc cho quý vị.

Các Phòng Khám Y Tế Molina

Tìm Phòng Khám Y Tế Molina ở gần để thăm khám.

Các Nhà Cung Cấp của Molina Healthcare

Tìm nhà cung cấp gần quý vị ngay hôm nay.

Hỏi Chuyên Gia Dinh Dưỡng Được Chọn (RD)

Quý vị có câu hỏi về chế độ ăn uống? Hỏi RD của chúng tôi.

Hỏi & Đáp về Nhà Thuốc

Quý vị sẽ nhận được loại dịch vụ nào từ nhà thuốc mạng lưới?

Địa Điểm Của Chúng Tôi Trên Bản Đồ?

Xem các điểm phục vụ quý vị ở California của chúng tôi.

Nguyên Tắc Để Phát Triển và Sống Khỏe Mạnh

Thông tin về chủng ngừa (dưới dạng tiêm) và xét nghiệm có thể có trong lần thăm khám tiếp theo của quý vị với bác sĩ.