Các Phòng Khám Y Tế Molina

Ghé thăm một Phòng Khám Molina Medical và quý vị sẽ nhận được dịch vụ chăm sóc mà quý vị cần

Chúng tôi có hơn 20 phòng khám khắp đất nước. Nhân viên thân thiện của chúng tôi biết song ngữ. Các nhà cung cấp của chúng tôi có đủ kiến thức để nhanh chóng chăm sóc nhu cầu sức khỏe của quý vị và hiểu quý vị cần điều này như thế nào.

Tùy vào nơi quý vị sống, phòng khám của chúng tôi có thể cung cấp cho quý vị và gia đình:

 • Các dịch vụ chăm sóc cơ bản như chủng ngừa (dưới dạng tiêm) và khám sức khỏe tổng quát
 • Trợ giúp đặc biệt cho bệnh nhân bị khuyết tật hoặc hạn chế về hoạt động
  • Thiết bị trợ thính và dịch vụ diễn giải hình ảnh dành cho bệnh nhân khó nghe hoặc khiếm thính
  • Quầy tiếp tân thấp hơn dành cho bệnh nhân ngồi xe lăn
 • Các dịch vụ đặc biệt
  • Máy cấp phát thuốc tại chỗ tự động để bán thuốc theo toa cho quý vị
  • Xe buýt miễn phí sẽ đưa đón quý vị tới nơi hẹn khám
  • Dịch vụ chăm sóc trẻ em tại chỗ "Kid's Corner" ("Góc Trẻ Em")
 • Chúng tôi chấp nhận Medi-Cal và Medicare cũng như tiền mặt
    
Tìm hiểu thêm về các phòng khám của chúng tôi.
Tìm phòng khám gần quý vị.
Thăm quan phòng khám.