Những nguyên tắc để luôn khỏe mạnh

Quý vị có biết khi nào quý vị cần khám sức khỏe tổng quát hoặc các dịch vụ sức khỏe dự phòng khác không? Molina Healthcare cung cấp cho các thành viên và gia đình họ thông tin về các dịch vụ và khám sức khỏe dự phòng mà họ có thể cần và thời điểm họ nên nhận các dịch vụ. Đây là những nguyên tắc cơ bản gợi ý khám sức khỏe tổng quát cho tất cả trẻ nhỏ và người trưởng thành ngoại trừ nhà cung cấp của họ đưa ra lời khuyên khác. Những nguyên tắc này không thay thế cho lời khuyên của bất kỳ nhà cung cấp nào.

Hãy thực hiện phần việc của bạn để luôn khỏe mạnh!

  • Dành một chút thời gian để đọc Những Nguyên Tắc để Luôn Khỏe Mạnh. Ghi nhớ rằng những nguyên tắc này gợi ý khám sức khỏe tổng quát để quý vị luôn khỏe mạnh. Molina Healthcare đài thọ dịch vụ chăm sóc dự phòng.
  • Ghi lại bất kỳ câu hỏi nào quý vị có thể có. Đem những câu hỏi này đến buổi khám sức khỏe tổng quát tiếp theo.
  • Trao đổi với nhà cung cấp về các vấn đề sức khỏe mà quý vị hoặc con của quý vị đang có.
  • Đảm bảo quý vị không bỏ lỡ các buổi hẹn khám của mình.
  • Nếu quý vị bỏ lỡ buổi hẹn khám, hãy gọi cho nhà cung cấp để đặt lịch lại ngay lập tức.

Tuyên Bố Khước Từ

Những Nguyên Tắc Chăm Sóc Dự Phòng của Molina Healthcare dựa trên thông tin và khuyến nghị từ các tổ chức được quốc gia công nhận. Những nguyên tắc này không thay thế cho lời khuyên y tế của nhà cung cấp của quý vị. Nhà cung cấp của quý vị có thể có thêm thông tin cập nhật hoặc một khuyến nghị tốt cho quý vị. Các thành viên luôn nên trao đổi với nhà cung cấp về kế hoạch điều trị tốt cho họ. Molina Healthcare không chẩn đoán các bệnh lý hoặc khuyến nghị các cách điều trị cụ thể. Molina Healthcare không đảm bảo bất kỳ kết quả hoặc hiệu quả nào. Molina Healthcare không đảm bảo và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào trong những nguyên tắc này. Molina Healthcare cũng sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thông tin nào không có trong những nguyên tắc này hoặc cho những khuyến nghị được đưa ra bởi bên thứ ba độc lập mà thông tin được lấy từ người này.

*Bản in của thông tin đăng trên website của chúng tôi được cung cấp theo yêu cầu.