Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng là điều được ưu tiên

Những điều quý vị cần nói về dịch vụ chăm sóc của mình có ý nghĩa rất lớn đối với chúng tôi. Phản hồi của quý vị giúp chúng tôi cung cấp cho quý vị dịch vụ và chăm sóc chất lượng cũng như tìm ra cách phát triển và cải thiện. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo quý vị:

  • Nhận được dịch vụ chăm sóc chất lượng nhanh chóng.
  • Luôn có thể sử dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
  • Được đối xử tôn trọng và dịch vụ khách hàng tuyệt vời.

Chương Trình Chăm Sóc của Quý Vị

Chúng tôi hợp tác với các nhà cung cấp của mình để mang đến cho quý vị các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt.

Quyền Lợi & Trách Nhiệm Của Thành Viên

Quý vị có quyền lợi và trách nhiệm.​

Tìm hiểu thêm.

Khiếu Nại & Kháng Cáo

Quý vị có quyền nộp đơn khiếu nại (khiếu kiện) hoặc kháng cáo.

Tìm hiểu thêm.

Ngăn Ngừa Lừa Đảo

Molina Healthcare đòi hỏi duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao đối với các phúc lợi và dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho thành viên.

Tìm hiểu thêm.