Chương Trình An Toàn Cho Bệnh Nhân của Molina Healthcare (Molina Healthcare Patient Safety Program)

Molina Healthcare muốn quý vị và gia đình quý vị an toàn và khỏe mạnh. Chúng tôi có Chương Trình An Toàn Cho Bệnh Nhân (Patient Safety Program) để đáp ứng mục tiêu này. Chương trình này cung cấp cho quý vị số liệu về an toàn để quý vị có thể lựa chọn dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Dưới đây là một số điều chúng tôi thực hiện để tăng tính an toàn:

 • Cung cấp cho nhà cung cấp và bệnh viện thông tin về vấn đề an toàn và nơi nhận trợ giúp.
 • Theo dõi khiếu nại của các thành viên về vấn đề an toàn tại văn phòng của nhà cung cấp hoặc bệnh viện.
 • Xem báo cáo của nhóm kiểm tra sự an toàn của bệnh viện. Báo cáo cho chúng tôi biết những điều như có đủ nhân viên trong bộ phận chăm sóc chuyên sâu (ICU) không, có sử dụng hình thức đặt thuốc qua máy tính không, v.v.
 • Giúp các thành viên phối hợp chăm sóc khi di chuyển từ địa điểm này sang địa điểm khác (như từ bệnh viện về nhà).
 • Hướng dẫn thành viên về những điều cần hỏi khi đến gặp bác sĩ.

 

Các nhóm kiểm tra tính an toàn:

 • Leap Frog Xếp Hạng Chỉ Số Chất Lượng
 • Ủy Ban Liên Hợp (Joint Commission) Xếp Hạng Mục Tiêu An Toàn Bệnh Nhân Quốc Gia
 • Tổ Chức Chăm Sóc Sức Khỏe California - Xếp Hạng Chất Lượng Bệnh Viện tại California
 • Thành viên Molina Healthcare có thể xem những trang web sau:
  • Để xem bệnh viên nào làm việc an toàn.
  • Để biết nên mong đợi gì khi chọn một nhà cung cấp hoặc bệnh viện.
  • Nhận thông tin về các chương trình và dịch vụ dành cho thành viên có vấn đề như tiểu đường hoặc bệnh suyễn.

 

* Quý vị có thể yêu cầu bản in của tất cả nội dung được đăng tải trên trang web của chúng tôi.​