Tận Dụng Tối Đa Tư Cách Thành Viên Của Quý Vị

10 Cách Để Tận Dụng Tối Đa Chương Trình Sức Khỏe của Quý Vị với Molina Healthcare

  1. Tìm hiểu chương trình sức khỏe Molina Healthcare của quý vị. Vào “Những Khoản Được Đài Thọ”. Quý vị cũng có thể đọc Cẩm Nang Thành Viên.
  2. Đăng ký cổng web thành viên: My Molina (MiMolina.com en Espanol) để quản lý trực tuyến dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị vào bất cứ khi nào dù ngày hay đêm. Thật đơn giản!
  3. Xem Nhận Dịch Vụ Chăm Sóc để biết chính xác loại dịch vụ chăm sóc mà quý vị sử dụng với Molina Healthcare.
  4. Xem Chương Trình Sức Khỏe Đặc Biệt dành cho các thành viên. Tìm hiểu xem quý vị đã được đăng ký vào một chương trình hay chưa ngay hôm nay.
  5. Xem cách chúng tôi cung cấp Dịch Vụ Chất Lượng cho thành viên.
  6. Đọc Các Nguyên Tắc để Luôn Khỏe Mạnh để biết khi nào quý vị cần khám sức khỏe tổng quát hoặc dịch vụ sức khỏe phòng ngừa khác.
  7. Đọc bản tin hàng tháng của Molina Healthcare về cách chăm sóc sức khỏe của quý vị.
  8. Vào phần Sống Khỏe Mạnh nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe. Phần này cung cấp tất cả các loại thông tin và lời khuyên hữu ích.
  9. Ghé thăm Dr. Cleo’s Corner (Góc của Bác Sĩ Cleo). Phần này có nhiều trò chơi và hoạt động thú vị dành cho trẻ em.
  10. Gọi đến Dịch Vụ Thành Viên theo số (888) 665-4621 nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về chương trình sức khỏe của mình.